Pravidla a podmínky

Děkujeme za používání webových stránek společnosti Rotarex Praha. Služby jsou poskytovány firmou ROTAREX PRAHA, spol. s r. o. se sídlem Plzeňská 2085, 347 01 Tachov, Česká Republika

Používáním našich webových služeb souhlasíte s těmito podmínkami. Prosím přečtěte si je pečlivě.

Zásady ochrany osobních údajů:

Naše zásady ochrany soukromí vysvětlují:

Jaké informace shromažďujeme a proč?

Můžete navštívit naše stránky anonymně.  Máte-li však zájem o pracovní místo v naší firmě, či nějakou informaci ohledně pracovní pozice, můžete být požádáni odesláním či zadáním vašeho jména, názvu společnosti, e-mailové adresy, poštovní adresy, telefonního čísla a typu podnikání.  

Informace o vás můžeme shromažďovat při vyplnění formuláře nebo při přijmutí vašeho emailu se zájmem o pracovní pozici. 

Jak tyto informace používáme?

Informace, které od vás shromažďujeme, budou použity co možná nejefektivnějším a nejosobnějším způsobem pouze k tomu, aby nám pomohly lépe sloužit.

Konkrétně nám tyto informace pomohou: 

Jak chráníme vaše informace?

Omezujeme přístup vašich osobních údajům na okruh zaměstnanců, o kterých se domníváme, že musejí přiměřeně přicházet do kontaktu s těmito informacemi, aby vám poskytli naše služby nebo aby mohli vykonávat svou práci. Kromě toho máme fyzické, elektronické a procesní záruky, které jsou v souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů - včetně hostování v datovém centru, které poskytuje nejvyšší úroveň zabezpečení dat.

Zveřejňujeme nějaké informace externím stranám?

Neprodáváme, neobchodujeme ani jinak neposkytujeme informace o osobě identifikovatelné externím stranám.

Ochrana dětí podle zákona o ochraně osobních údajů online

Jsme v souladu s požadavky COPPA (zákon o ochraně soukromí dětí online), nesbíráme žádné informace od osoby mladší 15 let. Naše webové stránky, produkty a služby jsou zaměřeny na lidi, kterým je nejméně 15 let.

Právo na změnu

Informace uvedené na této webové stránce jsou přesné v době zveřejnění, ale mohou být změněny.

Zásady ochrany osobních údajů online

Tyto zásady ochrany osobních údajů online se vztahují pouze na informace shromážděné prostřednictvím naší webové stránky a nikoliv na informace shromažďované offline.

O těchto podmínkách

Tyto smluvní podmínky nebo jakékoli dodatečné podmínky, které se vztahují na služby, můžeme upravit například tak, aby odrážely změny zákona nebo změny našich služeb. Pravidelně byste se měli informovat o termínech.

Pokud mezi těmito a dodatečnými podmínkami dochází ke konfliktu, dodatečné podmínky budou pro tento konflikt nadřazeny.

Tyto podmínky řídí vztah mezi společností Rotarex a vámi. Nevytvářejí práva třetích stran.

 

Kontaktujte nás

Pokud máte nějaké dotazy týkající se těchto zásad ochrany soukromí, neváhejte nás kontaktovat pomocí níže uvedených informací.

www.rotarex-praha.cz
Plzeňská 2085
347 01  Tachov
Česká Republika
info@rotarex-praha.cz
+420 374 701 711

Tato pravidla byla naposledy pozměněna dne 12. července 2018