Historie společnosti ROTAREX PRAHA

Výrobní areál ROTAREX PRAHA v Tachově ještě před stavbou nově přistavěné výrobní haly.

V souvislosti s politickými změnami ve střední a východní Evropě padlo v Lucembursku rozhodnutí o rozšíření společnosti směrem na východ. V roce 1994 byla založena společnost ROTAREX PRAHA, spol. s r.o., původně ve Vysočanech u Boru na Tachovsku. Společnost zpočátku sídlila v pronajatých prostorách dvou menších dílen později objekt koupila a spojením obou dílen získala další výrobní plochy. Jelikož se výroba v České republice osvědčila, rozhodla se firma dále rozšířit svoji působnost a zakoupila v Tachově rozestavěný objekt. Po jeho dokončení ho vybavila potřebným zařízením. Do tohoto prostoru se ROTAREX PRAHA, spol. s r.o., přestěhovala v srpnu 2000. Větší prostory umožnily přesunout do České republiky další montážní linky. Počet pracovníků ve Vysočanech se pohyboval zhruba kolem sto padesáti, z části z Domažlicka, z části z Tachovska.

Dnes se počet zaměstnanců blíží čtyřem stům, poskytuje dostatek pracovních příležitostí i obyvatelům města Tachova, dříve spíše zemědělského. Hlavní zásluhu na rozšíření firmy do Tachova má současný jednatel pan Richard Hölzmer. Díky jeho osobní angažovanosti firma upevňuje svoji pozici a neustále se rozrůstá. Na českých pracovištích si lucemburští kolegové nejvíce cení flexibility a pracovního nasazení. Firma je zaměřena na montáž ventilů a jejich podsestav pro ostatní společnosti za skupiny Rotarex Group Luxembourg mimo naši republiku.